Монтаж

Ако е необходимо, можем да препоръчаме монтажници инфрачервени нагреватели. В зависимост от желанието на мястото за монтаж и броя нагреватели, ние трябва да се планират предварително напускане на екипи от специалисти. 
За повече информация относно напускането на специалисти в други градове, с изключение на Варна, условия и разходи за инсталация и повече, можете да разберете от нас се обадите на телефонния номер: +359 884 289 669 или напишити на емейл: director@termo-pro.com